WOZ-waarde te hoog?

Als u de WOZ-waarde van uw woning te hoog vindt, kunt u bezwaar maken. De WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van de gemeentelijke belastingen, dus een te hoog vastgestelde WOZ-waarde kost u onnodig veel geld.

WOZ-waarde

Vanaf 1 oktober 2016 is het verplicht om de WOZ-waarde openbaar inzichtelijk te hebben, dus de WOZ-waarde van uw woning is online te controleren. De WOZ-waarde van uw woning wordt in het begin van het jaar vastgesteld door de gemeente. De waarde is van toepassing op het afgelopen jaar en loopt hiermee een jaar achter op de huidige waarde. De gemeente bepaalt de hoogte van de gemeentelijke belastingen aan de hand van de WOZ-waarde van jouw woning. Hoe meer jouw woning volgens de gemeente waard is, hoe hoger jouw gemeentelijke belastingen uitvallen. Als de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, betaal je dus een te hoog bedrag aan gemeentelijke belastingen. De oplossing hiervoor is om een WOZ-taxatie te laten uitvoeren om de WOZ-waarde te verlagen.

WOZ-bezwaar

Als u de WOZ-waarde wilt aanvechten, moet u bezwaar maken bij de gemeente. Dit moet binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking gebeuren. De dagtekening op de WOZ-beschikking is de startdatum van de termijn. De gemeente heeft tot het einde van het lopende jaar om te reageren op uw WOZ-bezwaar. Indien de gemeente te laat reageert, kunt u een ingebrekestelling opstellen. Meestal reageert de gemeente echter binnen de vastgestelde termijn. 

WOZ-taxatie aanvragen